Koopcentraal
Image default
Zakelijk

OR cursus aanbieden

 

Binnen veel bedrijven is er een ondernemingsraad actief. De zogeheten OR is een medezeggenschapsraad. Het is een verband van werknemers die al het personeel vertegenwoordigt binnen een bedrijf. In de OR wordt het beleid besproken dat het personeel aangaat en er kan ook over worden gestemd. Binnen een bedrijf dat democratisch wil opereren en dat naar de stem van de werknemers wil luisteren is het van belang dat een ondernemingsraad goed functioneert. Om dat te bevorderen kan een werkgever een OR cursus aanbieden aan werknemers die in de OR zitten of plaats willen nemen. Diverse opties Een OR cursus kan diverse vormen hebben. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

–          Training effectief vergaderen voor de OR

–          Basiscursus medezeggenschap

–          Training: het oprichten van een OR

–          Bedrijfskunde voor OR-leden

–          Training OR en pensioen

Het is bovendien mogelijk voor nieuwe en bestaande leden van de OR een cursus op maat aan te zoeken. Zo kunt u uw werknemers optimaal voorbereiden op het werk in de OR en biedt u hen ook iets in ruil voor hun inzet in de medezeggenschap.

Training op maat

In een OR cursus zal er meestal rekening worden gehouden met het bedrijf waarbinnen de OR opereert. Dat betekent in de praktijk dat er voorbeelden uit uw bedrijf kunnen worden  besproken. Binnen de OR cursus zal er met name aandacht zijn voor het contact met de achterban, met leden onder elkaar en voor effectief vergaderen. Dat laatste zorgt ervoor dat er effectief met de beschikbare tijd kan worden omgegaan binnen de OR zodat er niet meer tijd nodig is voor het bespreken van aangelegenheden dan nodig. Daarnaast kunt u als werkgever zelf aangeven waar u het zwaartepunt van de cursus wilt leggen. Op die manier kunnen u en uw werknemers zoveel mogelijk uit de OR cursus halen.

Voor meer info : https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/