Koopcentraal
Image default
Bedrijven

Onderzoek de medewerkerstevredenheid in uw bedrijf

Een bedrijf staat of valt door zijn personeel. Het personeel is de grootste kracht van het bedrijf en een factor die zorgt voor winstgevendheid en het behalen van de bedrijfsdoelen. Personeel is het menselijke kapitaal van het bedrijf en ook dit menselijke kapitaal verdient dus de nodige zorg. Werknemers die tevreden zijn en plezier uit hun werk halen, zijn het productiefst en de grootste meerwaarde voor de organisatie. Wie met plezier werkt, doet zijn werk ook beter en is minder vatbaar voor stress en andere werkgerelateerde kwaaltjes.

Om als werkgever te achterhalen hoe het gesteld is met het personeel van de organisatie, kan u een onderzoek doen naar de medewerkerstevredenheid. Zo een medewerkerstevredenheidsonderzoek of MTO peilt naar allerlei aspecten die belangrijk zijn voor het personeel, zoals het verloop, de productiviteit, hun leidinggevende en collega’s en meer persoonlijke dingen zoals stress, veiligheid en werkdruk. Het MTO geeft de leidinggevende(n) meer inzicht in de attitude van de werknemers over deze aspecten en de organisatie algemeen. Want hun attitude hierover, die gevormd wordt door gebeurtenissen en mogelijke successen of teleurstellingen, bepaalt of de werkenemer zich betrokken zal voelen bij de organisatie en zijn taken in de organisatie. Een positieve attitude leidt tot betere prestaties en meer productiviteit.

Een MTO bestaat uit een reeks vragenlijsten die de werknemers online kunnen invullen. De resultaten van het onderzoek komen bij het management terecht. Het management kan dan meer inzicht krijgen in wat het personeel belangrijk vindt, waar ze mee bezig zijn en wat hun tevreden maakt of wat net stress veroorzaakt. Op deze manier kan het management aanpassingen of ideeën doorvoeren om werknemers hun attitude te verbeteren of goed te houden. Soms is het ook handig iemand buiten de organisatie in te schakelen. Het kan bijvoorbeeld dat een werknemer aangeeft niet goed met de werkdruk om te kunnen, dan kan loopbaanbegeleiding een oplossing bieden voor de werknemer en dus uiteindelijk ook voor het bedrijf.

Voor meer info : https://carrierepoort.nl/werkgever/