Koopcentraal
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en re-integratie

Werkcontact is van oorsprong een re-integratiebedrijf en had als doel werkzoekenden te coachen naar een passende baan. Gaandeweg is daar verandering in gekomen. Re-integratie vanuit een uitkeringssituatie werd steeds meer re-integratie 1e en 2e spoor en outplacement. En daarmee komt ook de werkgever in beeld die worstelt met het verzuim in zijn bedrijf en vaak moeite heeft met alle wettelijke regels rond verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Onze passie

De medewerkers van Werkcontact hebben een passie. Die passie gaat over een wereld waarin ieder mens gezond is en met plezier naar zijn werk kan gaan. Met onze diensten willen wij meewerken aan een betere wereld. Actief betrokken

Onze visie

Werkcontact heeft oog voor de individuele mens in de context van zijn bestaan (op het werk en thuis). Vanuit het respect voor die individuele mens en zijn situatie, willen wij hem aanspreken op zijn intrinsieke motivatie en een beroep doen op zijn eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en persoonlijk succes.

Werkcontact is ook geen arbodienst en wil dat ook niet zijn. Werkcontact is een bedrijf dat zich bezig houdt met arbeid en gezondheid: – ondersteuning van de werkgever; – coachen en trainen van leidinggevenden; – casemanagement; – persoonlijke begeleiding van zieke medewerkers; – interventies (o.a. psychologische hulpverlening, psychosociale begeleiding); – outplacement (re-integratie 2e spoor); – conflictbemiddeling; – verzuimpreventie.

Arbo

Onder druk van Europese arbowetgeving is de verplichting verdwenen dat werkgevers zich dienen aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Sinds 2005 mogen werkgevers ook kiezen voor de zogenoemde ‘maatwerkregeling’. Deze regeling geeft de vrijheid om uit het soms knellende systeem van de arbodiensten te stappen en naar eigen keuze arbodeskundigen in te huren. Werkgevers en werknemers zijn nu steeds meer sámen verantwoordelijk geworden voor de daling van het ziekteverzuim.

Wat kan de werkgever zelf doen?

– opstellen beleid psychosociale arbeidsbelasting;

– inrichten overleg arbobeleid op de werkvloer;

– aanstellen preventiemedewerker (boven 25 medewerkers);

– (verplicht spreekuur van de bedrijfsarts is afgeschaft).

Wat kan de werkgever beter uitbesteden?

– (toetsing) Risico Inventarisatie & -Evaluatie (boven 25 medewerkers);

– aanstellingskeuringen;

– arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);

– arbeidsomstandighedenspreekuur;

– verzuimregistratie t.b.v. spoor 2 re-integratie;

– verzuimbegeleiding volgens Wet verbetering poortwachter.

 

https://www.outplacementbureau.nl