Koopcentraal
Image default
Winkelen

Het weer en kwaliteit van het pand

De weersomstandigheden kunnen sterk van invloed zijn op de staat waarin panden verkeren. Mocht het eerst prachtig zonnig weer zijn en daarna sterk gaan vriezen dan bestaat er de mogelijkheid dat er scheuren ontstaan in de muren. Dit kan komen doordat vocht zich is gaan nestelen in de kleine vrije delen die zich in de muur bevinden. als dit water bevriest kan dit ervoor zorgen dat het uitzet en scheuren zal veroorzaken in de muur. In Groningen zijn er ook veel scheuren ontstaan in de muren. Dit komt door kleine aardbevingen die zijn ontstaan door de gaswinning in die regio. Vastgoed onderhoud is hier noodzakelijk geweest om de huizen te kunnen behouden. De staat is aangeklaagd vanwege deze gaswinning, alleen werd er niet verwacht dat er aardbevingen zouden ontstaan. Al dit onderhoud is in de meeste gevallen vastgelegd in een MJOP. Een MJOP is een ander woord voor een meerjarenonderhoudsplan. Wat kost een MJOP maken dan precies? Dit verschilt per plan dat gemaakt moet worden. Er worden drie zaken opgenomen in zo’n plan. De beschrijving van de werkzaamheden waarvoor het onderhoud gepland wordt staat als hoofddoel beschreven in dit plan.  Dit wordt weergegeven als een lange lijst met alle onderdelen waar het gebouw uit bestaat. Het tweede onderdeel dat beschreven staat in dit plan is een tijdschema. De onderdelen zijn in tijdschema’s genoteerd voor inspecties, onderhoud en de vervanging ervan. Daarnaast staan de taken in zo’n plan beschreven. Deze taken horen bij het vastgestelde moment van de tijdsplanning waarop de taak uitgevoerd dient te worden. Ook zal de kostprijs hiervan vermeld staan en hoe de taak uitgevoerd dient te worden.  Niet onbelangrijk zijn de middelen die hierbij ingezet dienen te worden. Door dit allemaal in één overzicht te vermelden is er een  duidelijk overzicht voor iedereen wanneer er een eventuele onderhoud moet plaatsvinden aan het pand.

Voor meer info : http://www.laan35.nl/