Koopcentraal
Image default
Gezondheid

Druk in de bizarre samenleving

Burnout is een belangrijk probleemgeval in de competentiegerichte samenleving. Druk lijkt bedekt en dientengevolge is een iemand weleens ‘opeens’ gestresst. Ingeval iemand weliswaar later nog eens goed terugkijkt blijkt regelmatig dat de burnout absoluut niet zo bedekt was en langzaam maar zeker de controle heeft overgenomen.

De belangrijkste signalen van druk zijn menigmaal subtiel en niet rechtstreeks als druk te herkennen. Het gaat dan meestal om koppijn of een gevoel van vermoeidheid. Indien iemand met deze signalen naar de huisdokter gaat wordt het levenssap getest en doorgaans verder geen stappen ondernomen. Pas ingeval de signalen zeer intens zijn en het slachtoffer geen gewoon leven meer kan lijden, komt dikwijls de suggestie spanning in beeld.

Jammer genoeg is het mikpunt dan veelal al maanden of jaren verder. Hierdoor is er al veel beschadiging aangericht en is de weg terug een langdradig en moeilijk pad geworden. Het kan soms wel jaren duren aleer men genezen is en zelfs dan zijn er meermaals nog restklachten. Spierspanning in het lijf door jarenlange stress zorgt voor heel veel klachten en het kost jaren voordat deze spanning weer totaal uit het lijf is. Behalve deze fysieke druk zorgt de burnout voor een aanzienlijk cortisolniveau. Dientengevolge raakt de hele hormoonhuishouding in de war met alle uitvloeisels van dien. Het dag en nachtritme raakt verstoord en dientengevolge kan de afmatting en vertwijfeling weer groeien. Door de stress zal er daarbij minder serotine in de brein aangemaakt worden waardoor een crisis op de loer ligt.

De zorg is jammer genoeg niet nog niet correct ingericht op de stressproblemen waar veel lieden mee knokken. Ondanks dat een derde van de symptomen bij de huisdokter stress verwant zijn duurt het regelmatig veel te lang eer de exacte diagnose gesteld wordt. Na de ziektebeschrijving moet het slachtoffer meestal zelf op zoek naar de passende hulpverlening. De wachtrijen voor het GGZ zijn groot en psychologen zijn regelmatig duur en niet iedere keer goed. Arboartsen werken voor de broodheer en zijn ook niet permanent de beste raadgevers.  De expeditie naar de correcte assistentie kan daarom een flinke uitdaging zijn. Beslist op welk moment je in een burnout omstandigheid zit en desperaat opzoek bent naar oplossingen.

Bewustzijn is daarom zeer cruciaal. Huisartsen zouden beter voorgelicht dienen worden waardoor ze de signalen sneller thuisbrengen. Tevens dienen leidinggevenden standaard oefening krijgen om met deze problemen om te kunnen gaan. De geldelijke investeringen die hiervoor benodigd zijn behoren er op lange duur met gemak uitgehaald worden. De kosten voor de zorg en voor werkgevers zijn reusachtig ingeval werknemers voor langere tijd wegvallen.

 

 

Voor meer info : http://stressplein.eu